Określamy wartość różnego rodzaju nieruchomości:

 • gruntowe niezabudowane (min. działki budowlane, rolne, leśne)
 • gruntowe zabudowane (min. budynkami mieszkalnymi, komercyjnymi, przemysłowymi, gospodarczymi),
 • lokalowe (mieszkalne, komercyjne, użytkowe),
 • a także wartość budynków, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i innych.

Określamy wartość nieruchomości dla różnych celów:

 • zabezpieczenia kredytu,
 • ustalenia ceny transakcyjnej kupna-sprzedaży,
 • zamiany,
 • zniesienia współwłasności, podziału majątku,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • darowizn i spadków,
 • podatkowo-skarbowych,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • opłat planistycznych,
 • opłat adiacenckich,
 • wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
 • wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej,
 • sądowych i komorniczych,
 • ustalenia wartości służebności,
 • ustalenia wartości poniesionych nakładów,
 • innych.

Oprócz wyżej wymienionych realizujemy również inne nietypowe wyceny, opinie, raporty, zestawienia, analizy, wynikające z potrzeb naszych Klientów.

Wynagrodzenie oraz termin wykonania usługi ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia biorąc pod uwagę rodzaj nieruchomości, pracochłonność, konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez Kancelarię itp.