Nazywam się Agata Kochańska. Jestem rzeczoznawcą majątkowym, biegłym sądowym przy
Sądzie Okręgowym w Krakowie.


Rynkiem nieruchomości oraz zagadnieniami wyceny zajmuję się zawodowo od roku 2007.


Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości o numerze 5321
nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2011 roku.


Należę do Krajowej Organizacji Rzeczoznawców Majątkowych.


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz bardzo dobrej znajomości rynku nieruchomości
moje wyceny są profesjonalne, precyzyjne, rzetelne i dokładne. Na bieżąco analizuję sytuację
na rynku nieruchomości, aktualizuję bazę transakcji oraz podnoszę swoje kwalifikacje
uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i seminariach.