Witam Państwa


Jako doświadczony rzeczoznawca majątkowy zapewniam kompleksowe usługi z zakresu
wyceny nieruchomości. Gwarantuję profesjonalizm, rzetelność i terminowość, które
zapewniają najwyższy poziom oferowanych usług. W swoich działaniach kieruję się
bezstronnością, przestrzegam zasady tajemnicy zawodowej i poufności w relacjach z
Klientem.


Głównym obszarem moich działań są usługi związane z określaniem wartości
nieruchomości. Sporządzam operaty szacunkowe, opinie, analizy rynku, wszystkie
opracowania spełniają wymogi formalne i merytoryczne, wynikające z przepisów prawa.
Oferowana przeze mnie obsługa w zakresie wyceny obejmuje między innymi nieruchomości
gruntowe niezabudowane (wycena gruntu), nieruchomości gruntowe zabudowane,
nieruchomości lokalowe (mieszkalne, użytkowe), nieruchomości komercyjne (handlowe,
biurowe, magazynowe, przemysłowe), ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie, służebność) oraz inne prawa związane
z nieruchomościami.


Terenem mojej pracy w zakresie szacowania nieruchomości jest województwo małopolskie,
ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa oraz powiatów okolicznych. W
szczególnych przypadkach wspieram Klientów w realizacji wycen na terenie całego kraju.


Zapraszam do współpracy.